Dit selvværd sidder i dine knogler

Dine knogler er dit fundament. Det bør du tage alvorligt. For det er her dit selvværd har sæde.

Akkurat som fundamentet under dit hus, så udgør knoglerne det samme i din menneskekrop.

Knoglerne er med til at stive os af. De er med til at opretholde os, så vi ikke klasker sammen, så at sige.

Knoglerne samarbejder ganske vist med vores led for vores bevægelighed, men det er knoglerne som er fundamentet. Ja, man kan sige, at hele vores væsen er bygget ovenpå knoglerne.

Derfor symboliserer knoglerne også vores grundlæggende og fundamentale overbevisning om livet.

Ved knogleproblemer, er det knoglens styrke som står på spil.

Det er vores dybeste overbevisning om os selv, som har til hus i vores knogler. Hvilket kan kædes psykologisk sammen med vores grundlæggende følelsers styrke. Et svagt fundament, vil afstedkomme et hus, som før eller siden vil vakle.

Knogleproblemer afspejler altså, at vi føler os ramt i vores dybeste overbevisning om os selv. En smerte som kan komme sig til udtryk på to måder; enten, at vi stramt forsøger at fastholde noget bestemt, eller omvendt, at vi føler os vaklende og mindreværdige.

Et knoglebrud “tvinger” os som regel til en pause. Hvile. Til at bede om hjælp. Og det er måske det man dybeste set har længtes efter. Akkurat som et brud vidner om, at man har strakt sig for langt.

Ligesom vi ikke kan leve uden knogler, er vi heller ikke rigtig levende uden kontakt til vores dybe psykologiske dele af os selv.

Problemer med knoglerne repræsenterer derfor en form for konflikt i de dybeste dele af vores væsen. Selvværdet er lavt, eller måske slet ikke tilstede.

Har man knogleproblemer, så kan man med fordel stille sig selv følgende spørgsmål:

  • Bevæger jeg mig i én retning, men ønsker dybeste set en anden?
  • Er jeg loyal og tro mod mit eget værd, eller vakler jeg ofte?
  • Kan jeg til tider være for rigid og urokkelig i mit syn på livet?
  • Har jeg svært ved at tage imod hjælp?
  • Eller føler jeg ofte, at livet dræner mig?

Og ønsker du at styrke dine knogler, så kan du med lige så stor fordel stille dig selv de selvsamme spørgsmål.

Livet er i konstant bevægelse. Det giver derfor ingen mening at modsætte sig det.

Vores knogler er med til at få det hele til at bevæge sig. Derfor symboliserer hele dette bevægeapparat altså bevægelighed og fleksibilitet, eller mangel på samme, både psykologisk og fysiologisk set.

Hvis vi nægter at ændre på vores grundlæggende overbevisninger, vil knoglerne spejle denne stive og rigide holdning.

Ja, mon ikke vi alle kender disse mennesker, som stædigt holder på deres. Eller er det dig? Det ved du bedst selv…

Åbenhed, nysgerrighed og rummelighed er alt sammen egenskaber, som kommer vores knogler til gode. Af den simple årsag, at åbenhed, nysgerrighed og rummelighed holder stagnation på afstand.

Slip dine gamle overbevisninger om hvordan du synes tingene skal være.

Alting udvikler sig. Det bør du også gøre.

GO WITH THE FLOW.

Jeg gentager, åbenhed, nysgerrighed og rummelighed.

Lys og kærlighed til dig.

Min pointe er, at sygdomme ikke er noget man får. Det er ikke noget man rammes af. Det er noget man selv udvikler. På baggrund af indre følelsesmæssige konflikter.

Du har nu læst om min holdning. Og i så fald du har en anden, så fint med mig. Det ændrer imidlertid ikke ved min.

Ingen symptomer, sygdomme eller skader kan løses på det plan hvor det optræder. Vi er nødt til at stige op til et højere niveau for at finde løsningen.

Således oversætter man kroppens sprog. Således taler det spirituelle. Og således heler man.

Al heling af bliver aktiveret gennem kærlighed.

Helende terapeutiske olier lige HER.

Struktureret vand til dine celler HER.

Vil du have en
lydfil til din mave?

 

Du lander på min liste, så du får søde breve fra mig. Du kan let strege dig igen.