Hjerteproblemer er tabet og sorgen fra fortiden du bider dig fast i

Kom med, og mød følelserne bag hjerteproblemer, blodpropper, lavt/højt blodtryk, åreknuder osv…

Det vi klamrer os til, er ofte dét som ender med at tage livet af os. Vi er en generation af mennesker der HADER afslutninger. Vi har helt glemt at nye døre kun kan åbnes, hvis de gamle lukkes.

Men sommetider er et farvel så svært, fordi vi simpelthen har brug for at holde fast i sorgen, for på en måde at holde fast i relationen. 

Hjertecentret er det vigtigste energicenter i kroppen. Kun fra hjertet kan vi hele vores smerte. Og kun fra hjertet oplever vi kærlighed.

Derfor er hjerteproblemer, af enhver art, pr definition tegn på tab, sorg eller savn.  

Når hjertet er i sorg, vil det kalde på opmærksomhed 

For omtrent 100 år siden, forudså Rudolf Steiner, at videnskaben en dag ville opdage, at hjertet ikke blot er en mekanisk pumpe, og at nutidens mennesker derfor ville lande i store udfordringer.

Han fik ret!

Vi har i dag skabt et samfund, som primært fokuserer på gøren, fremfor væren. Vi har afskåret os fra helheden. Afskåret os fra hjertet. 

Op imod 60% af de celler som er i hjertet, er ikke blot muskelceller, men neurale celler, ligesom i hjernen. Vibrationsfeltet som udgår fra hjertet, ca et par meter ud fra kroppen, er faktisk 5000 gange stærkere end hjernen.

Det er derfor vi kalder det HEART BRAIN.

Hjertecentret er det vigtigste energicenter i kroppen. Kun fra hjertet kan vi nå himlen. Det er livets omdrejningspunkt, fysisk som psykisk og spirituelt.

Hjertet brænder med kærlighed, og kærligheden løfter os til barmhjertige handlinger.

Hvis hjertet imidlertid er blevet såret, vil energien (blodet) som pumpes rundt i kroppen være belastet.

Hjerte og kredsløb generelt:

Hjertet er centrum for det man kalder det kardiovaskulære system. Et netværk af kar, som transporterer blod rundt til hver en afkrog i kroppen.

Via arterierne bliver ilt og andre livsvigtige næringsstoffer ført ud til hver eneste celle i kroppen. Venerne sørger for, at “vende” iltfattigt blod tilbage.

Hjertets pumpekraft leverer den kraft, der holder blodet i gang. Hjertet er det fysiske symbol på vores følelser og evnen til at elske. Blodet står for livsenergi og livsglæde.

Tilsammen svarer hjerte og blod til vores forhold til kærligheden.

Kærlighed er også ledsaget af en modpol; frygt og død. Kærlig er altfavnende og inkluderende. Frygt er sammentrækkende og ekskluderende.

Kærlighed tager altid frygten til sig. Uden kærlighed bliver frygt til had.

Jo mere vi åbner vores hjerte, og accepterer vi os selv og livet her på jorden, jo mere fylder kærligheden, og frygten svinder ind. 

Uden kærlighed mister livet mening. Når hjertet stopper, er livet forbi. Hjertet symboliserer alle aspekter af kærligheden. Se blot her;

 • At være hjerteløs
 • At have et stort hjerte
 • At tabe sit hjerte
 • At få knust sit hjerte

Faktum er, at hjertet KUN rummer ren, varig og konstant kærlighed. Men dybe sår og uhelet traumer, får os til at benægte og fortrænge kærligheden til os selv og dermed også til andre.

Som samfund betragter vi også kærligheden som sentimentalt, hvorfor vi gemmer vores følelser af frygt for afvisning. Når vi føler os adskilt fra kærligheden, bliver livet overfladisk, ligegyldigt og ensomt.

Uden en stærk forbindelse til kilden i vort indre, føler vi os fremmedgjort i os selv. Et lukket hjerte ser en verden fuld af ufuldkommenhed, mistillid og misbrug.

Hjertet er et stærkt organ, som ikke så let giver op. Uden at vi behøver, at skænke det en tanke, pumper det konstant hele vores krop igennem.

En hjertesygdom vidner om, at kærligheden har svære kår, og som oftest handler det om sorg eller selvsaboteret utilfredshed.

En kynisk, selvcentreret attitude, som fører til hyppige vredesudbrud eller aggressiv adfærd, vides i dag at være en høj risikofaktor hvad angår hjertekarsygdomme.

En kold og hård livsstil mangler selvsagt omsorg, selvrespekt og indre næring.

Helbredelse af hjertet involverer derfor, at vi heler de indre sår. Krænkelser. Det indebærer, at vi gør os fri af frygten og slipper barrierer og modstanden.

Det er et spørgsmål om at acceptere, og elske os selv igen. Vi kan ikke elske andre, hvis vi ikke ved hvordan vi skal holde af os selv.

Hvis vi nægter vores egne behov, vil kærligheden til andre også være begrænset, ikke mindst betinget; “jeg kan kun elske dig, hvis…”

At genåbne sit hjerte eller sårethed, er noget af det vigtigste her i livet. Det er livsvigtigt.

Et åbent hjerte kan se den skønhed, der bor i ALT LEVENDE. Her er der større bevidsthed.

Et åbent hjerte oplever kærlighed, som IKKE er afhængig af nogen og/eller noget. Den er der bare. Akkurat som solen der bare skinner.  

Det interessante er, at det er på hjertet vi peger, når vi omtaler os selv. Vi ved intuitivt, at det sted er vores sande væsen. Hvis vi omvendt føler os dumme, peger vi på hovedet; “den er helt tosset”,

Det er fra hjertet al vores lidenskab, hengivenhed, beundring, begær, taknemmelighed og glæde udspringer, og efterfølgende kommer til udtryk via munden, ord, tonefaldet, skuldrene, armene og hænderne.

Den øverste del af ryggen afspejler hjertets bagside. De fortrængte og gemte følelser af fjendtlighed, vrede, eller bitterhed.

Prøv at reflektere over følgende:

 • Er mit hoved og hjerte, altså tanker og følelser, i balance?
 • Er der stadig en levende rytme i mig?
 • Går jeg helhjertet gennem livet?
 • Er jeg i stand til at lytte åbent til mit hjertes hvisken?

Hjertekrampe:

Anspændthed i brystkassen vidner om anspændthed omkring kærlighed.

Det er en forsnævring i de blodkar der forsyner hjertemusklen, hvilket viser sig som trykken for bryst, eller direkte smerter, fordi hjertet ikke får ilt.

Fordi hjertekrampe skyldes sammentrækning, tyder det på en begrænsning af ens evne til at tage imod.

Forsnævring og krampe har altid at gøre med frygt. I forbindelse med hjertekrampe finder vi nogle sammentræffende udtryk i forhold til sproget;

“Forhærdet, koldt, eller et hjerte af sten”.

Egoet har afskåret hjertet fra kilden. Frygten bag, handler ofte om en frygt for at modtage; ”Tænk, hvis jeg får noget forkert… det skete engang”.

Det handler altså om manglende evne til at tage imod kærlighed og omsorg. At kunne bede om hjælp eller råd. Der er en stæk trang til at ville kontrollere. At klare sig selv.

Hjertekrampe forsvinder ofte af sig selv igen. Dette symboliserer netop tilstanden som en KRAFTIG ADVARSEL, og at vi skal begynde at tage kærligheden alvorligt.

 • Føler jeg mig nødsaget til at tage styringen uden at bede om hjælp?
 • Er jeg blevet fjendtlig eller aggressiv, når andre kommer på “tværs” af mig?
 • Er det blevet vigtigere for mig at tjene penge, end at nyde naturen, eller at lege med børn?
 • Føler jeg mig involveret i andres problemer?

Frem for alt, så er denne smerte et varsel om at være opmærksom på følelserne i dit hjerte.

Hjerteanfald:

En af vor tids største dræber. Et hjerteanfald optræder når forsyningen blokeres. Hjertet frarøves ilt, altså frarøves kærlighed, og dør på baggrund af mangel.

Det store spørgsmål kan være her;

Om man er mere optaget af hjerneaktivitet, frem for hjerteaktivitet?

Hoved og hjerte SKAL være i balance.

Hvis der er for megen hjerneaktivitet øges behovet for stresshormoner, og energiforsyning til hjerteaktiviteten mindskes, for til sidst helt at afbrydes.

Kærligheden er hjertets naturlige udtryk. Alligevel tilbringer vi størsteparten af vores liv i benægtelsens rum.

Et hjerteanfald er tegn på, at hjertet er ophobet af sorg, krænkelse og modstand mod kærlighed.

Hjertet kæmper fortvivlet med at få opmærksomhed.

 • Har jeg sat mit hjerte i bur?
 • Klamrer jeg mig til et tab?
 • Har jeg brug for at lægge mere “hjerte” i mit liv?

For mange mennesker er et hjerteanfald et vendepunkt. Det er nemt at se hvorfor. En vækkelse af kærlighed ER et vendepunkt.

Hjerterytmen:

Da hjertet er centrum for vores dybeste følelser, reagerer det også på vores følelsers vibration.

Stærke følelser som forskrækkelse, rædsel, frygt, lidenskab, opstemthed eller glæde efterlader et aftryk. Som regel lægger det sig igen.

Hvis dette ikke er tilfældet, kan det handle om at vi har brug for følelsesmæssig afbalancering og indre afslappelse.

I dyb afslappet tilstand bliver hjerterytmen almindeligvis langsommere. Noget tyder på, at man har brug for dyb kontakt til sit indre.

Brystcancer:

Eftersom brysterne er placeret tæt ved hjertet, så tilhører de hjertechakraet. Der findes to former for brystcancer. Lobulær og Duktal.

Lobulær er brystkirlterne.

Duktal er mælkegangene.

Brystcancer i kirtlerne er forårsaget af bekymrings- og argumentationskonflikt og tilhører lillehjernen hvis lærdom netop er denne: ”At fastholde, afgrænse og beskytte dig selv”.

Brystcancer i mælkegangene er forårsaget af seperationskonflikt i forbindelse med partner, børn, forældre eller hjemmet, og tilhører storhjernebarken, hvor lærdommen netop er denne: ”Lære at definere dit eget revir, at du lære at begå dig i sociale sammenhæng”. 

Med dette bliver det meget tydeligt, hvor vigtigt det er at finde følelsen bag. Et almindeligt cancerforløb tilgodeser ikke dette, og årsagen bag forbliver selvsagt uhelbredt.

Blod generelt:

Via et kompleks og en indviklet labyrint af arterier, vener og kapillærer, når blodet ud til samtlige celler i vores krop.

Blodet består af blodplader, røde og hvide blodlegemer, ligesom blodets celler rummer et kompleks “landkort” over vores fysiske DNA.

I livmoderen var vi forbundet med vores mor gennem blodet, og således blev vi forbundet med hele vores historie. Blodproblematikker hænger derfor ofte sammen med familiekonflikter, BLODSBÅND, og behovet for egen identitet og frihed.

Ligesom blodet indeholder et “register” over vores fysiske tilstand, rummer det også de dybe følelser der udgør vores FØLELSMÆSSIGE identitet, som har ansvar for “distribution” af disse rundt i hele vores væsen.

Når arterierne bringer blod ud, svarer det til, at dele hjertets følelser med verden. Når venerne bringer det tilbage, svarer det til, at være villig til at modtage kærlighed.

Blodet er den livgivende glæde og kærlighed som sendes RUNDT i kroppen!

Når vi har problemer med blodet, viser vores krop, at der MANGLER GLÆDE i vores liv.

Blodcirkulationen:

Dårlig blodcirkulation betyder, at ilten ikke når tilstrækkelig langt ud til lemmerne.

Her ses derfor ofte kolde hænder og fødder. De påvirkede dele bliver ofte også følelsesløse.

Da blodet står for følelsernes, kærlighedens og livets bevægelser, tyder det på, at dette er blevet svækket.

Tilstanden er forbundet med fastfrosset sorg. Der eksisterer en dyb skræk for at være sårbar eller udsat. Tænk på en snegl, som trækker sig ind i sit sneglehus.

 • Hvad har jeg brug for, at føle mig VARM igen?
 • Hvad skal ændres, for at jeg kan række ud efter kærligheden?

Blodmangel:

Anæmi antyder manglende glæde, styrke og en ikke-dynamisk holdning til livet.

Hvorfor værner du dig mod, at gøre brug af den energi der kommer til dig?

Manglende blod kan også handle om, at man giver og giver, uden at fylde sig selv op.

Men sandheden er, at der ER nok til os alle, og at vi blot behøver at lukke det ind.

Det er på tide at ændre sætning fra “ja, men…” til helhjertet JA!

Ved en pludselig blødning, indre som ydre, handler det om en livsenergi der “fosser ud”. En livsenergi der slippes eksplosivt, sandsynligvis fordi de har været holdt tilbage.

Åreforkalkning:

Livsglæden har fået trange kår.

Åreforkalkning handler om snævertsynethed. Modstand og stivhed. Man har udviklet trange kår for sig selv, og nu har man pludselig ikke plads nok.

Livsglæden er stivnet. Smilet er stivnet.

Blodpropper:

Blodpropper viser, at livsglæden og livsenergien er alvorlig stagneret.

Takket være blodets evne til at koagulere undgår vi at forbløde. Det er smart.

Men hvis denne proces går over gevind, er det tegn på, at livskraften og vitaliteten er “størknet” og har sat sig på tværs.

Bevægelse betyder forandring. Det modsatte er stagnation.

Eftersom blodet bærer liv og kærlighedsgivende energi, så tyder en blodprop på, at denne energi er blokeret.

 • Hvilken forandring har jeg modstand på?
 • Hvor føler jeg mig blokeret?

Blodpropper er langt hyppigere i venerne, end i arterier. Dette betyder, at vi har større problem med at tage imod, end at give. Hvilket ligger fint i tråd med “redder-rollen”.

Blodpropper optræder også hyppigere i benene, hvilket igen illustrerer angsten for bevægelse.

Højt blodtryk:

Forhøjet blodtryk opstår, når man ikke har udtrykt sin tanker og følelser over en længere periode.

Man lever konstant på konfliktens rand, uden at komme til en egentlig afgørelse, hvilket i sagens natur sætter én under stærkt pres.

Lavt blodtryk:

Denne lave tilstand angiver, at man prøver at undgå konflikter og problemer.

Man mangler livskraft, standhaftighed, og evnen til at sætte sig igennem. Man kan sige, at man er “gået i dvale”.

Det kan også handle om en undgåelse af stærk seksualitet. Lidenskab er en dyb og kraftig kærlighedsfølelse, og kan føles voldsom hvis man er skræmt over følelser med styrke.

Åreknuder:

Åreknuder optræder, når veneklapperne ikke er i stand til at sikre at blodet strømmer opad, hvorfor det “bliver” i venerne, eller løber tilbage. Man kan sige, at her samler det sig og så opstår der hævelse.

Åreknuder findes i benene, hvor musklerne burde hjælpe, heraf ordet “venepumpe”. Venerne transporterer blodet TILBAGE til hjertet, og illustrerer vores evne til at “modtage kærlighed”, eller mangel på samme.

Åreknuder ses ofte hos mennesker som står meget eller hos gravide. I begge tilfælde kan det handle om en følelse af at “stå alene”, eller frygt for at “stå” med for stort et ansvar.

Lille øvelse:

Sæt dig bekvemt. Luk øjnene. Træk vejret naturligt, men sådan at du ånder ind i hjerteregionen.

Mærk hvordan det åbner sig for hver indånding. Luk nyt ind. Slip gammelt ud.

Bliv ved nogle minutter. Forsøg at opleve dybden og omfanget af din egen kærlige kilde. Kærlighed til dig selv. Til alle i rummet. Til alt levende. Til hele universet.

Lad det synke ind. Åben dine øjne når du er klar.

Afsluttende ord fra mig:

Lad os vende sorg i hjertet til noget positivt; 

Det at miste kan jo også mærkes som dyb kærlighed og taknemmelighed over at have elsket. 

Således oversætter man kroppens sprog. Således taler det spirituelle. Og således heler man.

Al heling af bliver aktiveret gennem kærlighed.

Tag en tur forbi Familieopstilling. Her ligger der masse af guld gemt.

Husk også at vande dig selv, så du ikke knaser.

Akkurat som du også har brug for de terapeutiske olier, fordi de er natur ligesom dig.

Ses vi i min Lounge?

Vil du have en
lydfil til din mave?

 

Du lander på min liste, så du får søde breve fra mig. Du kan let strege dig igen.